Haberler

Defterdarlık ve Vergi Daireleri Kovid Alarmı Veriyor.

Image 1

Defterdarlık ve Vergi Daireleri Kovid Alarmı Veriyor.

Defterdarlık ve Vergi Dairesi Çalışanlarımızın Pandemi Sürecinde Yaşadıkları Sorunları Maliye Bakanlığı'na İlettik.

BÜRO, BANKACILIK ve SİGORTACILIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

 HAZİNE VE MALİYE  BAKANLIĞINA

 

Korona virüs ( Covid-19) tüm Dünya’da ve ülkemizde etkisini güçlü bir şekilde göstermektedir. Devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla pandemiye karşı gerekli önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir.

            Normalleşme takvimine geçilmesiyle birlikte Kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yapmaya gelen vatandaşların sayısında artış olmaya başlamış bu da kurum ve kuruluşlarda hareketliliğe sebep olmuştur.  Bu hareketliliğin en çok yaşandığı kurumlardan biriside vergi daireleridir.       Özellikle son dönemde mal müdürlükleri ve vergi dairelerinde çalışan memurların Covid-19 hastalığına yakalandığı, çok fazla çalışanın enfekte ve karantinada olduğu yönünde Sendikamıza bildirimler gelmektedir.        Salgının bulaş riskinin azaltılması için insan hareketliliğinin, kalabalığın ve temasın azaltılması büyük önem teşkil etmektedir.  Bu doğrultuda aşağıda bulunan istek ve önerilerimizin gerçekleşmesi durumunda;  kısmen de olsa temas ve hareketliliği azalacağını, hem memurların hem de vatandaşın sağlığını korunacağını ve kamu sağlığı açısından hastalığın yayılmasının azalacağını düşünmekteyiz.

            Bu itibarla;

  • Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bir çok işlem elektronik ortamda yapılmaktadır. Bunların önde gelenleri beyanname işlemleridir hatta bunların internet üzerinden verilmesi zorunludur. Fakat veraset ve intikal vergisi beyannameleri hala elden alınmaktadır.  Hatta bir veraset işlemi için birkaç vatandaş vergi dairelerine gelerek aşırı kalabalık oluşturarak çok fazla hareketliliğe ve  temas olayına neden olmaktadır . Bu da çalışan memurların hastalığı kapma riskini yükseltmektedir. Hastalık riskinin azaltılması için pandemi döneminde veraset ve intikal vergisi beyannamelerin posta ve internet üzerinden alınmasının zorunlu hale getirilmesi;
  • Kamuda bir çok kurum (tapu, nüfus müdürlüğü vb.)  randevulu çalışma sistemine geçmiştir. Vergi daireleri içinde belli başlı işlemler içinde randevulu sisteme geçilmesi;
  • Ayrıca son olarak T.B.M.M ‘inde kabul edilen yeni yapılandırma kanunu içinde başvurular olacak ve vergi dairelerinde hareketlilik yaşanacaktır. Pandemi döneminde bu haraketliliğin asgari düzeye indirilmesi ve kamu sağlığının korunması içinde başvuruların internet ve posta yoluyla alınmasının zorunlu hale getirilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.
  • Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirtilen 10:00-16:00 Saatleri arası mesai yapılması ilişkin düzenleme, yerel idarecilerin keyfine bırakılmamalıdır.

Bu taleplerimiz kamu hizmetlerinin sürekliliği, memurlarımızın sağlığı ve iş kalitesi için büyük önem teşkil etmektedir.  Yukarıda sayılan tüm bu hususların değerlendirilmesini ve gerekli düzenlenmelerin yapılmasını arz ve talep ederiz.

 

Haberin Galerisi

18479415.jpg